Vpills Gold Belgeleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Satış İzni Belgesi

Belge 1

ABD Sağlık Bakanlığı FDA Onay Belgesi

Belge 2

Serbest Satış Belgesi

Belge 3